Zemní a výkopové práce

demolice

inženýrské sítě

Zemní a výkopové práce

Zajišťujeme zemní práce v jakémkoli rozsahu od drobných výkopů až po velkoobjemové přesuny zeminy či kompletní přepravy území. V našich referencích se můžete přesvědčit, že realizujeme i ty nejnáročnější projekty ve stísněných prostorech nebo jinak problematickém prostředí a to vždy ve smluveném čase a za velmi příznivou cenu.

Provádíme zejména velkokubíkové odkopy zemin včetně odvozu na skládky, svahování terénu, konstrukční vrstvy pro živice a podlahy (na práce používáme nivelační zařízení minigraider, hutnící vály. Kontrukční vrstvy provádíme dle projektových dokumentací a průběhu realizací provádíme tlakové zkoušky), výkopové práce základových pasů a rýh (30, 40, 50, 60,80,100 atd.. s bagry od hmotnosti 1,5t do 30t.
Při provádění prací používáme nivelační prostředky, hutnící stroje vhodné do výkopů, zajišťujeme případné výskyty spodních vod, a dalších zednických prací).

Demolice

Provádíme demolice rodinných domů, komerčních objektů, konstrukčních vrstev. A to za pomoci strojní techniky o hmotnosti do 30tun. Maximalní výška 18m.

Demolice provádíme dle demoličního výměru.

Demolujeme cihly, betony, železobetony, živice, dřevěné stavby, linkusáky.

Likvidujeme stavební odpad. Při práci vždy dbáme na životní prostředí.

Inženýrské sítě

Provádíme kompletní výstavbu/opravy a přeložení inženýrských sítí dle dané projektové dokumentace.

Součástí výstavby jsou veškeré výkopové práce, pokládky potrubí, napojení na stávající rozvodovou síť, tlakové zkoušky, značení vedených rozvodů, finální terénní úpravy. Veškeré práce jsme schopni provést za pomoci vlastní techniky a pažení.

Provádíme zhotovení kanalizace (z kameniny a PVC ) i vodovodů na klíč. Přípojky pro domy a komerční objekty, obecní kanalizace a vodovody, dešťové stoky, retenční nádrže, jímky.

Také zemní sítě – pokládka kabelů. Zhotovení elektrických sítí jak pro domy a komerční objekty, tak obecní rozvodny, cetin, selfnet, E-on optické kabely.

Naše společnost Vám zdarma zhotoví cenovou nabídku dle Vašeho projektu.