Významné práce od roku 2012 do součastnosti

2012                          

Němec Hustopeče – Veškeré zemní práce, drobné stavební úpravy        

 

2013

Westfalia Metal, s.r.o. – Výstavba parkoviště a drenážních systémů              

Obec Šakvice – Výstavba chodníků ze zámkové dlažby a úprava terénu    

Vinařství Šabata Přítluky – Hrubé terenní úpravy, zemní práce, pokládka živice      

2014

Areál Slatina – Zemní práce, inženýrské práce pro výškové budovy

Popice hala Jankovec – Zemní práce, zřízení patek haly        

Westfalia Metal, s.r.o. – Demolice podlah v bezprašném prostředí    

Vinařství Holý Vrch – Zemní práce, inženýrský sítě, HTU     

Právnická fakulta Brno – Zemní a pomocné práce při sanaci     

 

2015

Sekisui Břeclav – Práce při výstavbě hlavních vodovodů, zemní práce

MS Quatro s.r.o. – Demolice rodinných domů a komerčních prostor           

Eurogema CZ, a.s. – Zemní a demoliční práce při výstavbě polyfunkčního domu 

Fitnes Freedom – Demolice komerčních prostor Neria Hustopeče              

Buildsteel s.r.o. – Demolice komerčních objektů s nebezpečným odpadem 

Obec Zaječí – Výstavba vodovodů hlavního řádu ulice Sklepní

 

2016                 

Areál Slatina Brno – Výstavba komunikace s živičným povrchem         

Eurogema a.s. – Zemní práce pro výstavbu komunikací,  kamenivo, písky 

1.Jihomoravská Stavební s.r.o. – Zemní práce, výkopové práce základů

Areál Slatina Brno – Demolice kolejiště s likvidací nebezpečných odpadů         

Eurogema CZ a.s. – Zemní práce, demolice živic, hřiště pro Zóne Invest        

Westfalia Metal s.r.o. – Výstavba zpevněných ploch                                        

PROFI MP STAVBY s.r.o. –  Výstavba živičných povrchů Pepco Znojmo

Areál Slatina – Výstavba inženýrský sítí, vodovody, kanalizace, drenáže

2017

EBM s.r.o.Zemní a betonářské práce při veřejného osvětlení 3500m

Hustopeče Linden s.r.o.Výstavba komunikace

Norma group s.r.o.Rozšíření parkovacích míst, oplocení, zemní práce

Norma group s.r.o.Výstavba patek pro administrativní budovu

Kamenické centrum Jinačovice – Zemní práce při výstavbě haly

Norma group s.r.o. – Oprava živičných povrchů v areálu firmy

Obec Svitávka – Demolice staré tělocvičny, zemní práce a inženýrské sítě

Město Hustopeče – Demolice komerčního objektu Centra PAVUČINA

DMC CZ s.r.o. – Zemní práce při výstavbě polyfunkčního domu

Mikulov TZZ – Demolice komerčních objektů

2018

SvitávkaVýstavba tělocvičny Svitávka, zpevněné plochy

Mikulov ZZNDemolice objektů

Hanescu pískovecdemolice a revitalizace ploch

Lidl ZnojmoDemolice, drcení a zemní práce

RD ŽidlochoviceDemolice rodinného domu

DMC CZ s.r.o.Inženýrské sítě, sanace, pomocné práce při výstavbě

Základní škola RozdrojoviceVýstavba zapuštěné tělocvičny do svahu

Víno MikulovZemní práce

Esox s.r.o.Zemní práce odkopávky 4.000m3 zemin

TD LKW s.r.o.Výstavba rodinného domu na klíč

Esox s.r.o.Inženýrské sítě 

DieffenbacherDemolice objektů

Vyškov HestegoZemní práce, přístavba haly, zpevněné plochy

PS Brno s.r.o.Demolice zpevněných ploch

Lidl Brno Komárov – Kanalizace 

PS Brno s.r.o.Zemní práce při výstavě administrativní budov

RD HustopečeVýstavba opěrných zdí

Dvůr KrálovéDemolice a zemní práce

Stift s.r.o. Velké PavloviceDemolice kotelny a přilehlých objektů

2019

Polyfunkční dům Pavučina HustopečeKanalizace

RD VodonínKanalizace

DieffenbacherZemní práce, zpevněné plochy

Letiště Brno, hala CZemní práce

CetocoenZemní práce a zpevněné plochy

Westfalia Metal s.r.o. – Výstavba závor, přístřešku a výstavba zpevněných ploch

Achtelky Brno – RD zemní práce

Milovice – Prodloužení sklepa

Úsporné bydlení s.r.o. – Zemní práce a základová deska, kanalizace, opěrná zeď

Brand promotion – Bourací práce, přípojka kanalizace

CE Park Velké Bílovice – Marpro

Nádraží Nová Paka – Siri Moravia

Mimoň – Zemní práce

Areál Slatina Brno – Zemní práce, recyklace

N spol s.r.o. – Zemní práce Pinko Benešov

Popice – Hala Jankovec základová deska

 

2020

Cetocoen – Zemní práce

Koupaliště Riviéra Brno – Terénní úpravy a návoz zeminy

Letiště Brno – Zemní práce

Lidl Kaštanová Brno – Zemní práce

Modernizace ÚAN Zvonařka Brno – Bourací práce včetně příprav pro nové zpevněné plochy

Hala Koks Production – Velkokubíková těžba zemin do 10.000m3

Marek SkoupýRD Rozdrojovice  bourací práce

Hala Koks Production – Realizace výkopů pro IS včetně RN, pokládka venkovní splaškové a dešťové kanalizace

Modernizace ÚAN Zvonařka Brno – Výkopové práce pro IS

Hala Koks Production – Zhotovení zpevněných ploch pomocí finišeru

EBM TZI s.r.o.Výkopy pro podložení kabelů pro FN Brno

Popice hala JankovecKompletní dodávka pro halu

Marek SkoupýRD Rozdrojovice bourací práce

VyškovPokládka živice, zhotovení dráhy pro motokáry

Popice hala Jankovec Pokládka zpevněných ploch finišerem

Město Hustopeče – Vybudování nové obslužné komunikace

Město Hustopeče – Vybudování nových parkovacích stání, terénní úpravy

Areál Agrotec Hustopeče – Demolice objektu

Hustopeče Dům pro seniory – Provedení výkopových a demoličních prací pro založení stavby

Výstavba administrativní budovy se showroomem v areálu Agrotec Hustopeče – Zemní práce pro halu a totem, zemní a bourací práce pro opěrnou stěnu a technickou místnost, konstrukční vrstvy pod podlahou haly, inženýrské sítě

Lidl Olomouc – Dokončovací práce na zpevněných plochách

Výstavba administrativní budovy se showroomem v areálu Agrotec Hustopeče – Terénní úpravy, výstavba zpevněných ploch

Město Hustopeče – Výstavba cyklostezky

Westfalia Metal s.r.o. – Rozšíření parkoviště, vybudování vjezdu do areálu, brány, oplocení, oprava komunikace a Kardex základová deska

2021

Westfalie – Zřízení zpevněných ploch a opěrné stěny

Obec Rebešovice – Výstavba inženýrských sítí, nové komunikace a terénní úpravy

Město Hustopeče – Ulice Údolní, vodovod, rekonstrukce chodníku

Vinařství Přátelé Pavlova – Pokládka živičných vrstev

Myčka Jet Wasch – Inženýrské práce,  HTU

Areál slatina – Rekonstrukce komunikací pro nákladní dopravu s parkovacími místy vč. výstavby inženýrských sítí 

Město Hustopeče – Ulice Bratislavská, rekonstrukce chodníků vč. pokládky optických kabelů

Westfálie – Výstavba trafostanic 

Linden – Výstavba trafostanic

Vodňanské kuře – Demolice objektů vč. drcení a recyklace

VHS Brno –  Výstavba inženýrských sítí a zpevněných ploch

Dům pro seniory Hustopeče – HTU

Město Hustopeče – Ulice Na Hradbách oprava živičných povrchu 

Dům pro seniory Sokolnice – Výstavba inženýrských sítí 

2022

Areál Slatina – Výstavba nových parkovacích míst pro osobní automobil vč. inženýrských sítí

BioCereal – Výstavba skladovací Haly 

Yacht Club Pavlov – Rekonstrukce komunikací 

Buildsteel s.r.o. Kobylí – Zemní práce

Vila Skoupý – Zemní a inženýrské práce 

Westfalie – Výstavba základů pro jeřáby

Lesy ČR – Rekonstrukce komunikace LC Široká

Město Hustopeče – Výstavba parkoviště nemocnice

Buildsteel Lysovna Ryšaví – Bourací a zemní práce

BioCereal – Výstavba komunikace

HZS Rosice –  Výstavba inženýrských sítí a výstavba komunikací ze živičných povrchů s parkovacími místy

Město Hustopeče – Rekonstrukce ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova 

Vinařství Milotice – Zemní práce, inženýrské sítě, výstavba komunikace  

Vinařství Kolby – Výstavba inženýrských sítí, Zemní práce, rekonstrukce zpevněných ploch

Město Hustopeče – Oprava zpomalovacích ostrůvků

Skladovací Boxy Moravany u Brna – Zemní práce, výstavba inženýrských sítí, výstavba zpevněných ploch a komunikací 

 

Zajištění zimní údržby

2012 – 2017

 

SUS JMK Moravský Krumlov – Zajištění zimní údržby vozidly Tatra

SUS JMK Břeclav – Zajištění údržby, úklid sněhu Hustopečsko

Westfalia Metal, s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy

Norma Group s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy  

Linden s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy 

 

2018 – 2022

SUS JMK Moravský Krumlov – Zajištění zimní údržby vozidly Tatra

Westfalia Metal, s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy  

Norma Group s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy  

Linden s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy