Reference

Provedené práce od roku 2006 do součastnosti

2006-2013

2006 Vinařství Sonberk – Zemní práce, HTU, obsypy, svahování  

2007 Vinařství Gotberk – Zemní práce, Inženýrské sítě                                                    

2010 WRT Střechy Starovičky – Výkopové práce, inženýrské sítě                              

2012 Němec Hustopeče – Veskeré zemní práce, drobné stavební úpravy          

2013

2013 Westfalie Metal, s.r.o. – Výstavba parkoviště a drenážních systémů              

2013 Obec Šakvice – Výstavba Chodníků ze zámkové dlažby a úprava terénu    

2013 Vinařství Šabata Přítluky – Hrubé terení úpravy, zemní práce, silnice      

2014

2014 Areál Slatina – Zemní práce, inženýrské práce pro výškové budovy

2014 Hala Popice Jankovec David- Zemní práce, zřízení patek haly        

2014 Westfalie Metal, s.r.o. – Demolice podlach v bezpraškém prostředí    

2014 Vinařství Holý Vrch – Veškéré zemní práce, inženýrský sítě, HTU     

2014 Esox s.r.o. – Zemní a pomocné práce při sanaci právnické fakulty       

2015

2015 Sekisui Břeclav – Práce při výstavbě hlavních vodovodů, zemní práce    

2015 MS Quatro s.r.o. – Demolice rodinych domů a komerčních prostor           

2015 Eurogema CZ, a.s. – Zemní a demoliční práce při výstavbě polyfunk. domu 

2015 Fitnes Freedom – Demolice komerčních prostor Neria Hustopeče              

2015 Buildsteel s.r.o. – Demolice komerčních objektů s nebezpečným odpadem 

2015 Obec Zaječí – Výstavba vodovodů hlavního řádu ulice Sklepní

2016                 

2016 Areál Slatina Brno – Výstavba komunikace se živičným povrchem         

2016 Eurogema a.s. – Zemní práce pro výstavbu komunikací,  kamenivo, písky 

2016 1. Jihomoravská Stavební s.r.o. – Zemní práce, výkopové práce základů

2016 Areál Slatina – Demolice kolejiště s likvidací nebezpečných odpadů         

2016 Eurogema CZ a.s. – Zemní práce, demolice živic, hřiští pro Zóne Invest        

2016 Westfalia Metal s.r.o. – Výstavba zpevněných ploch                                        

2016 PROFI MP STAVBY s.r.o. –  Výstavba živičných povrchů Pepco Znojmo     

2016 Areál Slatina – Výstavba inženýrský sítí, vodovody, kanalizace, drenáže

2017

2017 EBM s.r.o. – Zemní a betonářské práce při veřejného osvětlení 3500m

2017 ESOX s.r.o. – Výstavba komunikace Hustopeče Linden s.r.o.

2017 Norma group s.r.o. – rozšíření parkovacích míst oplocení zemní práce

2017 Norma group s.r.o. – Výstavba patek pro administrativní budovu

2017 PS BRNO s.r.o. – Zemní práce při výstavbě Haly Kamenické centrum Jinačovice

2017 Norma group s.r.o. – Oprava živic v areálu firmy

2017 Obec Svitavka – Demolice staré tělocvičny zemní práce a inženýrské práce

2017 Město Hustopeče – Demolice komerčního objektu Centrumu PAVUČINA

2017 DMC CZ s.r.o. – Zemní práce při výstavbě Polyfunkčního kulturního domu

2017 Hanescu Pískovec s.r.o. – Demolice komerčních objektů Mikulov TZZ 

2018

2018 PS Brno – Výstavba tělocvičny Svitávka, Zpevněné plochy

2018 Mikulov ZZN – Demolice objektů

2018 Hanescu pískovec – demolice a revitalizace ploch

2018 PS Brno – Demolice a drcení zemní práce Znojmo Lidl

2018 R.D. Židlochovice – demolice rodinného domu

2018 DMC CZ s.r.o. – Inženýrské sítě, sanace, pomocné práce při výstavbě

2018 Základní škola Rozdrojovice – Výstavba zapuštěné tělocvičny do svahu

2018 PS Brno s.r.o. – Víno Mikulov zemní práce

2018 Esox s.r.o. – Zemní práce odkopávky 4.000m3 zemin

2018 TD LKW s.r.o. – Výstavba rodinného domu na klíč

2018 Esox s.r.o. – Inženýrské sítě 

2018 Diefenbacher – demolice objektů

2018 Vyškov Hestego – Zemní práce, přístavba Haly, zpevněné plochy

2018 PS Brno s.r.o. – Demolice zpevněných ploch

2018 Esox s.r.o. – Lidl Komárov – Kanalizace 

2018 PS Brno s.r.o. – Zemní práce při výstavě administrativní budov

2018 R.D.Hustopeče – výstavba opěrných zdí

2018 Dvůr Králové – Demolice a zemní práce

2018 Stift s.r.o. Velké Pavlovice – demolice Kotelny a přilehlých objektů

 

 

  

 

Zajištění zimní údržby

2012-2017

2012 – 2017 SUS JMK Moravský Krumlov – Zajištění zimní údržby vozidly Tatra  

2012 – 2017 SUS JMK Břeclav – Zajištění údržby, úklid sněhu Hustopečsko        

2012 – 2017 Westfalie Metal, s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy  

2012 – 2017 Norma Group s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy  

2012 – 2017 Linden s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy   

2018-2022

2018 – 2022 SUS JMK Moravský Krumlov – Zajištění zimní údržby vozidly Tatra

2018 – 2022 Westfalie Metal, s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy  

2018 – 2022 Norma Group s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy  

2018 – 2022 Linden s.r.o. – Zajištění zimní údržby, úklid sněhu, posypy

                

Většími stavbami byly:

I

Vinařství Starý vrch

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Vinařství Starý vrch

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Vinařství ŠABATA

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Lisovna Westfalia

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Vinařství SONBERG

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Vinařství GOTBERG

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Průmyslová hala Movianto Česká republica s.r.o.

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění, zemní práce pro archeologické výkopy