Zemní, výkopové práce, ruční a srojní mechanizace 

Nabízíme kompletní realizaci zemních prací v neomezeném rozsahu v kombinaci s našimi ostatními službami, jako jsou demolice, doprava a recyklace.

Zajišťujeme zemní práce v jakémkoli rozsahu od drobných výkopů až po velkoobjemové přesuny zeminy či kompletní přepravy území. V naších referencích se můžete přesvědčit, že realizujeme i ty nejnáročnější projekty ve stísněných prostorech nebo jinak problematickém prostředí a to vždy ve smluveném čase a za velmi příznivou cenu.

 

 • Výkopy
 • Hloubení základů
 • Kompletní přípravy území
 • Odkopávky při sanacích
 • Rekultivace území po těžbě nebo skládkách
 • Zemní práce ve stísněných podmínkách
 • Inženýrské výkopy s pažením
 • Velkooběmové přesuny zemin
 • Kopání odvodňovacích kanálů
 • Výkopové práce ve svazích
 • Rovnání plání do nivelety 0,5mm nivečním programu 2D
 • Kopání rýh s nivelací dle projektu
 • A další projekty s využití naší moderní stavební techniky

Vzhledem k našemu rozsáhlému strojovému a vozového parku můžeme nabídnout kompletní realizaci zakázky v kombinaci s našimi ostatními službami, jako jsou demolice, doprava sypkých materiálů, recyklace nebo nadrozměrná přeprava. Během všech naších prací klademe velký důraz na bezpečnost, kvalitu a v neposlední řadě na šetrnost k životnímu prostředí.

Většími stavbami v zemních pracích byly:

I

Vinařství Starý vrch

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Vinařství Starý vrch

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Vinařství ŠABATA

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Lisovna Westfalia

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Vinařství SONBERG

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Vinařství GOTBERG

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění

I

Průmyslová hala Movianto Česká republica s.r.o.

sejmutí ornice, odkopávka svahu, výkop základů, výkop zeminy pro inženýrské sítě, zpětné zásypy včetně hutnění, zemní práce pro archeologické výkopy

Vinařství Starý vrch
Vinařství Starý vrch
Vinařství ŠABATA
Vinařství ŠABATA

Tyto zemní práce provádíme pomocí bagrů Dossan, New Holland, Bobcat  jedná se o zemní práce, svahování, odkopávání svahů a hloubení jam.

Během realizace zemních prací, provádíme na vyžádání tlakové zkoušky, které jsou potvrzené protokolem o realizaci.

Při dokončovacích hrubých, terénních úprav (HTU) – zemních prací srovnáváme plochu do nivelety 0,5 cm.

Hrubé terénní úpravy - dvojdomky Kurdějov
Hrubé terénní úpravy – dvojdomky Kurdějov

Naše firma Vám zdarma zhotoví cenovou nabídku dle Vašeho projektu.