Výkopové práce, kopání zakládů

Kopání zakladových desek a inženýrských přípojek pro RODINNÉ DOMY i FIRMY

Zajišťujeme kopání základových pasů/desek rodinných domů pro firmy i lidi, kteří dělají zakladovou desku svépomocí.

Kopání zajišťujeme pásovími minibagry o hmotnosti 1,5 – 10t, traktorbagerm, kolovími a pasovými bagry 17-24t.

případně dle klienta zajišťujeme samotný geodetické zaměření skutečného stavu, samotné viměrení s vyvápněním  a dohled na právné hloubhy šířky.

Nejčastější chyby při výstavbě zákaladových desek:

Nejčastější chyby se provádejí před samotným výkopem zakladů

 – Špatně zaměří stavby, kde doporučujeme a provádíme jako prvotní samotné geodetické zaměření  a vytvoření laviček

Výkopové práce spojené z betonáží a pokládkou zemnících pásů:

– Výkopové práce se provádí delší dobu před samotným zalitím zakladové desky, kde pak krozí zesuvu zeminy do zálkadů, nepřízni počasí vytvoření množství vody a promáčení samotných zakladů.

Špatné usazení inženýrských přípojek

–  doporučujeme se držet příslový „dvakrát měř jednou řež“ u rozvodu kanalizací a vody dbát správné dodržení spádu a roviny pro samotné pokládky, správné zapojení všech spojů a samotné odtlakování (skoužky těsnosti) 

K výkopům zakladové desky dále provádíme:

Provádíme strojní výkopové práce pro inženýrské sítě, základové desky, trativody.

Výkopové práce provádíme do nivelety dle projektové dokumentace.

Zajišťujeme provápnění konztrukčí vrstvy zeminy.

Zpětné zásypy výkopů, hutníme po vrstvách, tak abychom vyšli s nejlepšími hodnotami tlakových zkoušek.

Na vyžádání provádíme tlakovou zkoušku nosnosti podkladu pro komunikace, chodníky, základové desky. Ve stěžejních místech jako jsou např. výkopy přes frekventovanou komunikaci, používáme řízených, nebo neřízených protlaků.

Inženýrské sítě pro R.D. Hustopeče
výkop základových pasů - "Preshaus"
Základové monolity pro vinařství Starý vrch
Základové monolity pro vinařství Starý vrch
Základové pásy a příprava pro podlahy - Polyfunkční dům Hustopeče
Základové pásy a příprava pro podlahy – Polyfunkční dům Hustopeče
Kopání základových pásů - VRT Střechy
Kopání základových pásů – VRT Střechy
Vodovod Zaječí
Vodovod Zaječí

Naše firma Vám zdarma zhotoví cenovou nabídku dle Vašeho projektu.