Příprava staveb

  • Zemní prácezemni01
  • Demoliční práce
  • Recyklace stavebních odpadů

Při provádění demolic se snažíme postupovat v rychle, ekonomicky a šetrně k životnímu prostředí. Z těchto důvodů rozdělujeme demolice dvojího typu:

  • Demolice prováděné lehkou technikou.

Uplatnění se nacházejí především v blízkosti rodinných domů, uvnitř stísněných prostor, nebo také při přejezdu po zámkové dlažbě a jiných citlivějších povrchů.

  • Demolice prováděné těžkými mechanizmy

Demolice01Zde je uplatnění zcela zřejmé a jasné. „kde věci nejdou po dobrém, musejí jít po zlém.“ Budovy jsou demolovány prostřednictvím těžké techniky za použití velkých bouracích kladiv. Stavební materiál okamžitě odvážen velkokapacitními dopravními prostředky na skládku nebo je recyklujeme přímo na místě mobilními drtičkami.