Feramo - úprava do nivelety 0,5cm

Příprava plání

Naše firma má letitou praxi v provádění zemních prací a velkokapacitní dopravy.

V současné době se převážně specializujeme na silniční stavby – zejména zemní práce, přípravu staveniště a srovnávání ploch do nivelety.

Pro účely příprav rovin pro haly, nebo komunikace, bylo pořízeno speciální nivelační zařízení, které zpřesňuje zemní práce, šetří čas a především peníze.

ÚPRAVA PLÁNÍ DO NIVELETY

cm

Díky zařízení Grejdr na pásovém smykovém nakladači dosahujeme vysokých přesností.  Při pokládání  štěrkodrti v halách je celoplošně srovnáno na +  0,5cm.

Rozšíření stávajícího parkoviště společnosti Norma - niveleta ve spádech

Rozšíření stávajícího parkoviště společnosti Norma – niveleta ve spádech

Příprava plání do nivelety - Areál Slatina - komunikace

Příprava plání do nivelety – Areál Slatina – komunikace

Srovnání plochy pro panelovou a zámkovou plochu - Slatina

Srovnání plochy pro panelovou a zámkovou plochu – Slatina

Toto zařízení je výbornou volbou do hal, stísněných prostor ale také na komunikace, chodníky, sportoviště a další plochy, které požadují srovnání do přesné nivelety. Nivelačním zařízením, disponují i naše pásová a kolová rypadla, s kterými dosahujeme výborných výsledků v přesnosti hloubení jam. Poté tyto plochy hutníme adekvátní hutnící technikou, aby vždy byla dosažena maximální požadována únosnost terénu MPa, které ověřujeme tlakovou zkouškou.

Možné využití materiálů pro niveletu:  Kamenivo frakce od 0-4 po 0-63, zavlhlý beton, sypké zeminy a Ferreta

Naše firma Vám zdarma zhotoví cenovou nabídku dle Vašeho projektu.