O nás

Naše společnost podniká v oboru již od roku 2003. Máme bohaté zkušenosti a za sebou celou řadu spokojených klientů. Začínali jsme s přípravnými pracemi ve stavebnictví a postupně jsme naše služby rozšířili do mnoha oblastí. Poskytujeme služby v oblasti dopravy. Začali jsme provádět zimní údržbu silnic i letní údržbu porostů v jejich okolí. Provádíme také demolice a máme vlastní recyklační středisko na stavební suť.      REFERENCE

Disponujeme technikou provádějící zemní práce, kde se specializujeme ve více oborech stavebnictví. Mimo zemních prací se naše společnost specializuje i na nákladní dopravu pro převoz zeminy, asfaltových směsí, kameniva, písku a dalších sypkých hmot.

Předmětem činnosti společnosti TD LKW s.r.o. jsou silniční stavby, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a odstavných ploch. Dále provádíme výstavby a opravy splaškových a dešťových kanalizací a odbornou demolicí průmyslových staveb a bytových objektů s následnou recyklací suti, která se dá použít v mnoha odvětví. Snažíme se ve všech ohledech o rychlost a kvalitu naších prací. V těchto oblastech spolupracujeme s koncernovými zákazníky v jejich výrobních provozech.