Zemní práce - Demolice

Provádíme velkokubíkové těžby zemin, realizujeme inženýrské sítě

Demolice domů a komerčních objeků, recyklace (drcení stavebních odpadů)

Výstavba rodinných domů

Zaměřujeme se na výstavby 21. století zakomponované do přírody v souladu s okolní architekturou. Naší doménou jsou stavby zakomponované do svahů. 

Vlastní stavební technika

BAGRY, NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, NAKLADAČE, HUTNÍCÍ TECHNIKA, NIVELAČNÍ TECHNIKA a mnohem 

Zemní práce - demolice, recyklace

Velkokubíková těžba, výkopy základů, srovnávání plání, svahovaní terénů, autodoprava

Inženýrské sítě

Výstavba kanalizací, vodovodů, el. sítí

TD STAVBY

výstavba základových desek, rodinných domů, opěrné stěny

Jsme spolehlivým partnerem pro vaše realizace na Hustopečsku a okolí